• Loading...
 
Đại hội Hội Nông dân huyện Văn Chấn lần thứ XI
10/06/2023 12:00:00 SA

Trong 2 ngày 8 - 9/6, Hội Nông dân (HND) huyện Văn Chấn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Văn Chấn vững mạnh toàn diện; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững".

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Chấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện tiếp tục có sự đổi mới; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội  cơ sở không ngừng được nâng cao; vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn được phát huy sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hội đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân mỗi năm có trên 12 nghìn hộ đăng ký tham gia, trong đó có trên 8 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD doanh giỏi các cấp. 

Cùng đó, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với các ngân hàng cho trên 3 nghìn hộ hội viên (HV) vay gần 128 tỷ đồng thông qua 92 tổ tiết kiệm vay vốn. Đồng thời, phối hợp tổ chức 10 lớp dạy nghề, 50 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản cho trên 22 nghìn lượt hội viên nông dân (HVND). Hàng năm, các cấp Hội cũng đã phối hợp với Công ty Apatit, Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cung ứng trên 1.382 tấn phân bón trả chậm trị giá 6,641 tỷ đồng giúp HV phát triển sản xuất các mùa vụ.

Đến nay, toàn huyện đã có 7 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã, 156 hộ SXKD, 68 tổ hợp tác, bước đầu hoạt động hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Hội đã vận động các hộ HV, hộ sản SXKD giúp số tiền 225 triệu đồng với hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi, 2.000 ngày công lao động, hàng chục nghìn cây, con giống để hỗ trợ 885 hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội cũng đã vận động HVND hiến trên 86.697 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; trên 1,2 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trên 5.47 km đường giao thông nông thôn và 44 km kênh mương nội đồng, các công trình hạ tầng nông thôn… góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Nông dân thi đua nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và các 20 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; vận động và hỗ trợ nông dân thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức và thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, xây dựng kinh tế tập thể đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của HV, nông dân. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Văn Chấn khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Văn Chấn khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phan Nguyên Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu nhất trí.

Nhân dịp này, UBND huyện Văn Chấn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nguồn YBĐT

https://baoyenbai.com.vn/13/285355/Dai-hoi-Hoi-Nong-dan-huyen-Van-Chan-lan-thu-XI.htm?fbclid=IwAR2T4WnVBl35sEkUb08sdVlW3VQ7AiVbGWzSzBIZr2TYctiUVJ_zByPDpFQ

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video