• Loading...
 
Đại hội Hội Nông dân thành phố Yên Bái lần thứ X
08/06/2023 8:48:00 SA

Trong 2 ngày 6-7/6, Hội Nông dân (HND) thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân (ND) trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Theo báo cáo, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào ND đã đạt được những kết quả khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội IX đề ra. Các cấp hội đã phát động và đẩy mạnh Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hàng năm có 1.865 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp. 

Hội đã phối hợp và trực tiếp tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thành lập 29 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập mới 135 tổ hợp tác (THT); hỗ trợ xây dựng mới 29 mô hình phát triển kinh tế, thu hút 7 doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Đồng chí Đỗ Đức Minh- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Các cấp Hội Nông dân thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình để UBND tỉnh công nhận 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Cùng với đó, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động giúp đỡ 96 hộ HV nghèo, 60 hộ hội viên cận nghèo vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ 18 hộ HV xóa nhà tạm với kinh phí gần 46 triệu đồng, 655 ngày công lao động, gần 32 triệu đồng cây con giống các loại.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND thành phố cũng đã vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, HVND đã hiến trên 5.000 m2 đất, đóng góp trên 12 nghìn ngày công lao động, trên 7,9 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa 31,8 km đường giao thông nông thôn, 53 km kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn…

Nhiệm kỳ 2023-2028, HND thành phố tiếp tục chú trọng đưa ra các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác vận động HVND thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp” sang "kinh tế nông nghiệp”. Đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết, giúp nhau và giảm nghèo bền vững” gắn với phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành  Hội khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần "Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập và phát triển”, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 25 đồng chí,  Ban thường vụ Hội gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh gồm 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiêm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu nhất trí.

Đồng chí Đỗ Đức Minh- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành khóa mới. 


Nhân dịp này, UBND thành phố Yên Bái đã khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023 (ảnh).

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/11/285229/Dai-hoi-Hoi-Nong-dan-thanh-pho-Yen-Bai-lan-thu-X.aspx

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video