• Loading...
 
Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Yên Bái
19/12/2019 12:00:00 SA

Sáng 19/11/2019, đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Nông dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực tỉnh Hôi; các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Hội.

Đ/c Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo trước đoàn kiểm tra, đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019; cụ thể hóa và giao 10 chỉ tiêu thi đua cho các huyện, thị, thành Hội thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu của nhiệm vụ công tác, tùy từng thời điểm mà có các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể trong năm 2019, Hội đã phát động 12 phong trào thi đua: trong đó có 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 06 phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và 02 phong trào trọng tâm của Hội.

Đặc biệt trong năm, với việc ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh quyết liệt triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp Hội trong tỉnh. Đến nay các chỉ tiêu đều đã đạt và vượt mức kế hoạch. Cụ thể: Hội Nông dân các cấp đã chủ trì, phối hợp thực hiện được 29/4 mô hình thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp (đạt 725%); Xây dựng 42 tuyến đường tự quản với chiều dài 42,95 km (đạt 840%) trong đó có 16 tuyến có chiều dài 12,9 km; Tuyên truyền vận động xây dựng 41 tuyến "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 42,3 km (đạt 820%); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 53 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả (đạt 120,5%); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 06 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị (đạt 120%); Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 182 tổ hợp tác (đạt 182%); thành lập mới 15 hợp tác xã (đạt 150%) và củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 11 hợp tác xã đã có (đạt 110%); Tuyên truyền, vận động, thu hút 05 doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân (đạt 100%); Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 197 hộ nghèo (đạt 394%). Thực hiện 01 chỉ tiêu bổ sung về tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, giảm tình trạng tảo hôn. Kết quả, Hội đã vận động hỗ trợ xã 01 bộ máy chiếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, truyền thông của xã; tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp tổ chức đêm hội Trăng rằm cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trường Tiểu học và THCS xã Hồng Ca có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; phối hợp tổ chức 01 hội nghị truyền thông nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho bà con nhân dân trên địa bàn 4 thôn Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên và nhân dân xây dựng 02 tuyến thắp sáng đường quê tại thôn Hồng Lâu và thôn Khe Ron (Mỗi tuyến tối thiểu 500m).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, nhân rộng những điển hình tiên tiến; hướng công tác thi đua khen thưởng về cơ sở; chú trọng xây dựng những chủ đề thi đua cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương;… nhằm đảm bảo tính động viên, kịp thời, qua đó tạo ra động lực phấn đấu, thi đua rộng khắp, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh./.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video