• Loading...
 
Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Yên Bái
19/12/2019 12:00:00 SA

Sáng 19/11/2019, đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Nông dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực tỉnh Hôi; các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Hội.

Đ/c Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo trước đoàn kiểm tra, đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019; cụ thể hóa và giao 10 chỉ tiêu thi đua cho các huyện, thị, thành Hội thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu của nhiệm vụ công tác, tùy từng thời điểm mà có các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể trong năm 2019, Hội đã phát động 12 phong trào thi đua: trong đó có 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 06 phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và 02 phong trào trọng tâm của Hội.

Đặc biệt trong năm, với việc ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh quyết liệt triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp Hội trong tỉnh. Đến nay các chỉ tiêu đều đã đạt và vượt mức kế hoạch. Cụ thể: Hội Nông dân các cấp đã chủ trì, phối hợp thực hiện được 29/4 mô hình thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp (đạt 725%); Xây dựng 42 tuyến đường tự quản với chiều dài 42,95 km (đạt 840%) trong đó có 16 tuyến có chiều dài 12,9 km; Tuyên truyền vận động xây dựng 41 tuyến "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 42,3 km (đạt 820%); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 53 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả (đạt 120,5%); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 06 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị (đạt 120%); Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 182 tổ hợp tác (đạt 182%); thành lập mới 15 hợp tác xã (đạt 150%) và củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 11 hợp tác xã đã có (đạt 110%); Tuyên truyền, vận động, thu hút 05 doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân (đạt 100%); Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 197 hộ nghèo (đạt 394%). Thực hiện 01 chỉ tiêu bổ sung về tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, giảm tình trạng tảo hôn. Kết quả, Hội đã vận động hỗ trợ xã 01 bộ máy chiếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, truyền thông của xã; tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp tổ chức đêm hội Trăng rằm cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trường Tiểu học và THCS xã Hồng Ca có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; phối hợp tổ chức 01 hội nghị truyền thông nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho bà con nhân dân trên địa bàn 4 thôn Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên); tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên và nhân dân xây dựng 02 tuyến thắp sáng đường quê tại thôn Hồng Lâu và thôn Khe Ron (Mỗi tuyến tối thiểu 500m).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kiều Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, nhân rộng những điển hình tiên tiến; hướng công tác thi đua khen thưởng về cơ sở; chú trọng xây dựng những chủ đề thi đua cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương;… nhằm đảm bảo tính động viên, kịp thời, qua đó tạo ra động lực phấn đấu, thi đua rộng khắp, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh./.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video