• Loading...
 
Đồng chí Giàng A Câu tái cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
06/10/2018 6:47:00 CH

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới được trên 15.300 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên trên 109 nghìn hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 80,5%.

5 năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thu hút gần 294.700 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xét đã có gần 172.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có trên 2.700 mô hình cấp tỉnh; gần 20.700 hộ cấp huyện và trên 148.400 hộ cấp xã, phường, thị trấn.

Thông qua phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa các giống cây, con mới vào chăn nuôi, trồng trọt, biết khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 

Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Hội đã vận động được trên 6.000 hộ hội viên hiến đất làm đường; đóng góp trên 600.000 ngày công lao động; huy động được trên 351 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn; đóng góp vật liệu, ngày công giúp trên 800 hộ nghèo làm nhà ở. Hội cũng đã phối hợp tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ và địa phương. 

Hiện nay, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đang quản lý 674 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho trên 23.500 hộ nông dân vay với tổng dư nợ đạt trên 735 tỷ đồng từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho trên 6.000 hộ nông dân vay vốn  phát triển kinh doanh với dư nợ đạt gần 333 tỷ đồng. 

Hội cũng đã xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ phát triển sản xuất, kinh doanh với trên 11,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn cho nông dân xây dựng và duy trì 217 mô hình tổ hợp tác kinh tế tập thể; phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động 57 hợp tác xã trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 4 cá nhân được Trung ương Hội và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Tại Đại hội, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo chính trị đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, đề xuất đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân các cấp; ngành nông nghiệp đồng hành trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...


Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội nông dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tập hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục hội viên nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh; tập trung xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó ưu tiên xây dựng Hội về tổ chức với nội dung và giải pháp cụ thể. 

Hội Nông dân tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên; tăng cường tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững và cụ thể hóa các nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và địa phương; tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân.


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ để Hội Nông dân tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội nông dân tỉnh nắm vững, quán  triệt và tuyên truyền sâu rộng cho hội viên nông dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng nông thôn; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chú trọng xây dựng các mô hình nông dân điển hình tiên tiến

Đồng chí Dương Văn Thống cũng đề nghị các cấp Hội nông dân trong tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa nông dân với Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển sản  xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm bền vững; thường xuyên định  hướng, cập nhật kiến thức, thông  tin cho nông dân về xu thế thị trường, các tiêu chuẩn trong sản xuất, yêu cầu của thị trường, an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; phát huy vai trò chủ thể của nông dân, vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh về mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, khắc phục bệnh hành chính hóa; hoạt động hướng về cơ sở; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội và hội viên nông dân hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã tặng Đại hội bức cờ thêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ: "Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 - Đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới” và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Giàng A Câu được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Toàn cảnh Đại hội