• Loading...
 
HỎA TỐC: UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/07/2020 12:00:00 SA

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến vừa ký ban hành Công văn hỏa tốc số 2126/UBND-VX về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COV1D-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Rà soát danh sách công dân đã đến thành phố Đà Nẵng trở về địa phương chưa qua 14 ngày phải thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

Tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn.

Tiếp tục giám sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương để đưa di cách ly tập trung ngay theo quy định.

Thông tin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các chuyên gia vào làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Công văn số 1527/UBND-NV ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng điều trị, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn...).

Giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tinh; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn; Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú trên địa bàn tỉnh đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, nhà nghỉ...Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh (nếu có). Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.

 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/265/195405/HOA_TOC_UBND_tinh_Yen_Bai_

yeu_cau_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_phong

_chong_dich_benh_COVID19.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video