• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh đồng hành cùng với hội viên nông dân và nhân dân trong phát triển kinh tế , xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn mang lại lợi ích cho nông dân.
07/06/2024 9:37:00 SA

Với mục tiêu đồng hành cùng với hội viên nông dân và nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn mang lại lợi ích cho nông dân.

Sáng ngày 07/6 đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh phối hợp với công ty TNHH phân bón hữu cơ Lucavi đã đến làm việc tại huyện Mù Cang Chải về việc phát triển vùng rau ôn đới.

Đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh chủ trì buổi làm việc

Ông Nguyễn Đăng Cường Giám đốc công ty TNHH  Lucavi phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trương Đăng Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại buổi làm việc