• Loading...
 
Hội Nông dân Yên Bái: Tích cực tuyên truyền hội viên phòng chống dịch Covid-19
24/02/2020 2:35:00 CH

Quán triệt tinh thần chỉ đạo "chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Hội viên nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các cấp HND cũng đã đưa nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần phải tập trung thực hiện; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, ngành y tế tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh. 

Cùng với đó, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng mức về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch, tuyên truyền đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; trong thời gian đang có khuyến cáo về dịch bệnh, không tự tổ chức các hoạt động tập thể đông người nếu chưa được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Chị Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch HND huyện Lục Yên chia sẻ: "Để giúp cán bộ, hội viên nông dân trong huyện sớm nhận biết và chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đã bắt tay ngay vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh về tình hình dịch bệnh, các dấu hiệu, triệu chứng, cách phòng chống dịch cho hội viên nông dân. Hình thức tuyên truyền cũng có nhiều thay đổi từ hình thức tuyên truyền miệng, tập trung đông người chuyển sang tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook và trên Website của Hội”. 

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp hội viên và gia đình hội viên nông dân trong huyện nhận biết cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tích cực tham gia vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh sạch sẽ và không đến các điểm tập trung đông người khi không cần thiết. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng.

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh Yên Bái cho biết: "Song song với công tác tuyên truyền cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh, HND tỉnh cũng yêu cầu các cấp hội trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và con em hội viên nông dân không nên tiếp tục sang lao động tại Trung Quốc vào dịp này, hạn chế tổ chức các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt chi hội cho phù hợp với tình hình thực tế”...  

Các hội viên cần chủ động, kịp thời nắm bắt và thông tin ngay cho chính quyền và các cơ sở y tế về những trường hợp nghi mắc dịch cúm để được tư vấn, khám và điều trị; giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan. 

Cùng với đó, các cấp HND trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống các loại dịch bệnh mùa xuân; các loại dịch bệnh khác xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm như: lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

Tinh thần chống dịch bệnh như "chống giặc" đã lan tỏa đến tất cả các cán bộ và hội viên nông dân trong tỉnh, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân. 

Theo CTTĐTYB

http://yenbai.gov.vn/chuyen-trang-phong-chong-dich-benh/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=18&l=TinSonganhdiaphuong

 

 

VĂN BẢN HỘI

Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)

Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 20/01/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 13 - HD/HNDT ngày 03/02/2020 Về quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, bàn giao, tiếp nhận tổ chức Hội

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video