• Loading...
 
Hội Nông dân huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ IV (mở rộng)
03/04/2019 3:24:00 CH

 

Sáng 03/4/2019, Hội Nông dân huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV(mở rộng) để sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Thị Thoan - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Đ/c Vương Thị Thoan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong Quý I năm 2019, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 62 buổi tuyên truyền cho 3.150 lượt hội viên nông dân. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội cũng được chú trọng. Trong 3 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã kết nạp được được 45 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn huyện lên 14.507 người. Các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp túc được quan tâm: trong quý I năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp  huyện tổ chức 67 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 2.339 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân, cây rau màu vụ đông xuân, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, kỹ thuật chăm sóc cây Bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn VietGap…; phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện ủy thác cho hội viên vay với số dư nợ ủy thác trên 106 tỷ đồng qua 84 tổ TK&VV; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 65 tỷ đồng với 34 tổ vay vốn; cung ứng 739 tấn phân bón NPK trả chậm vụ Đông - Xuân cho Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong 3 tháng đầu năm, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Hội cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; chủ động chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2019 và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân, thực hiện tốt công tác tín chấp, ủy thác với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NNo&PTNT giúp nông dân về vốn và kỹ thuật để phát triển sản xuất; tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm kiếm thị trường cho nông dân...

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, Lãnh đạo huyện ủy Yên Bình, Thường trực Hội Nông dân huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Bình đã phát động và ký giao ước thi đua với 26/26 xã, thị trấn gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144-CTr/TU  ngày 15/2/2019 của Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. 

Đại diện Hội Nông dân các xã, thị trấn ký giao ước thi đua

 

  Thúy Hạnh – Hội Nông dân huyện Yên Bình

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video