• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
05/07/2019 12:00:00 SA

Chiều 5/6/2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – UVBTV, Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân Trung ương; đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố; cán bộ, chuyên viên tỉnh Hội.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – UVBTV, Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã được duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho 127.577 lượt cán bộ hội viên qua 2.656 buổi tuyên truyền; công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.376 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong tỉnh là 113.142 người; các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.210 lớp tập huấn, dạy nghề cho trên 56.808 lượt hội viên; cung ứng trên 1.787 tấn phân bón trả chậm và triển khai các hoạt động ủy thác, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho gần 29 nghìn hộ hội viên nông dân vay vốn theo hình thức ủy thác và tín chấp với tổng dư nợ trên 1.173 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hiện nay là 14,193 tỷ, đã giải ngân cho 75 dự án,... Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp 9.202 ngày công, gần 1.176 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Hội Nông dân các cấp trực tiếp tổ chức được 7 lớp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 475 cán bộ cơ sở, chi, tổ hội; cử 16 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và cơ sở tham dự các lớp tập huấn do Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 1.243 cán bộ,...

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HNDT của Hội Nông dân tỉnh và Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, các cấp Hội làm tốt công tác vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở từng khu vực. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp đã vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập được 07 Hợp tác xã đạt 70% kế hoạch Tỉnh giao (gồm Hợp tác xã Chăn nuôi Thành công xã Minh Quán, huyện Trấn Yên với 11 thành viên; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên với 9 thành viên; Hợp tác xã Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải với 7 thành viên; Hợp tác xã Nông nghiệp Nhà páo ly, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải với 8 thành viên; Hợp tác xã Trồng cây ăn quả, xã Sơn thịnh, huyện Văn Chấn với 21 thành viên; Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên với 15 thành viên Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Khánh Thiện, huyện Lục Yên với 10 thành viên). Xây dựng kế hoạch chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của 12 Hợp tác xã đã thành lập; đến ngày 20/6/2019 đã thành lập được 86 tổ hợp tác đạt 86% kế hoạch được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – UVBTV, Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương; đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào nông dân toàn tỉnh thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí yêu cầu các cấp Hội nông dân trong tỉnh cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân; Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp sau sắp xếp các đơn vị hành chính; Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đăng ký; Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả, chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch số 24–KH/HNDT ngày 08/3/2019 và kế hoạch giao chỉ tiêu bổ sung  của Hội Nông dân tỉnh thực hiện chương trình 144-CTr/TU  của Tỉnh ủy; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban bí thư và Quyết định 673 của Chính phủ; Phấu đấu 100% cơ sở Hội có hoạt động, công trình, phần việc cụ thể hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: Toàn quốc hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của Hội; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức Hội; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Đề án "Phát huy vai trò của các cấp Hội nông dân Yên Bái trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2023”.

 

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ban Xây dựng Hội

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video