• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái gắn việc “Học tập và làm theo Bác” với phong trào thi đua của Hội
15/05/2020 12:51:00 CH

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua của Hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ.