• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2019 cho 260 cán bộ Hội cơ sở
06/06/2019 4:40:00 CH

Thực hiện kế hoạch số 48 - KH/HNDT ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về việc tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019. Trong tháng 6/2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho trên 260 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành cơ sở Hội và các chi hội trưởng, chi hội phó nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày của mỗi lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh truyền đạt 04 chuyên đề: Công tác Văn phòng (Hướng dẫn mở và ghi chép các loại sổ sách của HND cấp xã, chi, tổ hội; Các loại văn bản của Hội; Thể thức văn bản của Hội Nông dân); Nghiệp vụ xây dựng mô hình kinh tế tập thể; Tổ chức, phát động các phong trào thi đua của Hội; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân cấp cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi và thảo luận về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở; đóng góp nhiều ý kiến hay về các giải pháp góp phần thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, cập nhật những nội dung, kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, nhất là các đồng chí mới tham gia công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp Hội cơ sở.

Ngân Hà

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video