• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019
12/08/2019 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 18/3/2019 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 29/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 12/8, Hội Nông dân tỉnh Yên bái tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Hội thi có đồng chí Phạm Ngọc Tuấn – Phó trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Làng – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã  tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.

 

Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.

 Tham dự Hội thi gồm 09 thí sinh là những cán bộ, hội viên xuất sắc được lựa chọn từ 9 huyện, thị, thành Hội Nông dân trong tỉnh. Các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi: kể chuyện theo chủ đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; Thi trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức, hiểu biết về thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Qua sự chuẩn bị công phu, các thí sinh đã mang đến Hội thi những câu chuyện ý nghĩa cùng khả năng diễn xuất truyền cảm làm lay động trái tim của mỗi người nghe.