• Loading...
 
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2020”
26/11/2019 12:00:00 SA

 

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Hướng dẫn 637-HD/HNDTW ngày 14/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, ngày 26/11/2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2020”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, đồng chí Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài và Môi trường - cơ quan ban hành dự thảo; đồng chí Trần Quang Vinh – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; Thường trực tỉnh Hội; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, thị, thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tại các xã, phường, thị trấn có liên quan trực tiếp đến dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2020.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo; dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân.

Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với các nội dung được đưa ra trong dự thảo kế hoạch và ghi nhận các biện pháp, giải pháp đề ra để tổ chức thực hiện, đồng thời các đại biểu mong muốn các cơ quan chuyên môn xem xét lại mốc thời gian, điều kiện chuyển tiếp các công trình, dự án, bổ sung nêu rõ giải pháp tuyên truyền Luật Đất đai cũng như tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.


Đ/c Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài và Môi trường giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo kế hoạch

 

Tiếp đó, đồng chí Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài và Môi trường - cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo Kế hoạch đã cung cấp thêm thông tin và giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung trong dự thảo kế hoạch.

Hội nghị phản biện xã hội là một kênh thông tin quan trọng, nhằm chưng cầu ý kiến để các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung Kế hoạch, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất và triển khai có hiệu quả trong thực tiễn.

Đ/c Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải tham gia thảo luận tại Hội nghị.

 

 

Đ/c Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên tham gia thảo luận tại Hội nghị.

 

Ban Xây dựng Hội

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video