• Loading...
 
Hội viên Nông dân huyện Văn Yên thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
22/09/2020 8:27:00 SA

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện uỷ Văn Yên, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, mang tên "Hội Nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Cụ thể đã thực hiện công trình, phần việc cấp huyện “Thắp sáng đường quê”  tại Thôn Cầu A, xã Mậu Đông với chiều dài 4 km,huy động 115 hộ hội viên tham gia,  với giá trị công trình  là  55 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội nông dân các xã, thị trấn đã chọn mỗi xã một công trình, phần việc  như: làm hơn 6 km đường điện thắp sáng đường quê tại xã An Bình, Lang Thíp, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, làm đường bê tông tại thôn Làng Câu xã An Thịnh , nâng cấp đường liên thôn tại xã Phong Dụ Thượng , phát dọn, đắp lề đường, trồng tuyến đường cây xanh, giúp đỡ hội viên khó khăn tại xã Châu Quế Hạ,  ra quân làm vệ sinh môi trường tại xã Đông An, Mỏ Vàng, Thị trấn Mậu A.…với hàng nghìn ngày công lao động, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng. Tổ chức giải bóng chuyền tại xã Châu Quế Hạ.

Đồng thời, Hội nông dân các cấp đã tập trung vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tích cực hăng hái tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ gắn liên kết bao tiêu sản phẩm.... góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, hướng đến một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Khánh Chi

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video