• Loading...
 
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019) Phát huy truyền thống 89 năm, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới
14/10/2019 10:00:00 SA

89 năm qua, cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, HND tỉnh Yên Bái cũng sớm được hình thành và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2 phải sang) thăm Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ nông nghiệp MQ ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2 phải sang) thăm Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ nông nghiệp MQ ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

 

Cách đây 89 năm, ngày 14/10/1930, "Nông hội Đỏ” - tổ chức tiền thân của Hội Nông dân (HND) Việt Nam chính thức ra đời. Từ đó đến nay, HND Việt Nam luôn thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, HND tỉnh Yên Bái cũng sớm được hình thành và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. 

Hiện nay, hầu hết cán bộ HND các cấp đều có kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng, biết làm "Nông vận  khéo” để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác Hội đến được với hội viên (HV) nông dân, làm cho HV hiểu, tin và làm theo. 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng: công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát; trẻ hóa đội ngũ cán bộ Hội; đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển, đã và đang trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Hội. 

Theo đó, HND các cấp đã tập trung vận động HV chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khích lệ, động viên HV chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, kinh doanh, tạo nên những nhân tố đi đầu trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ của tỉnh.

Tuyên truyền vận động nông dân xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các vùng chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn về sản phẩm, năng suất, chất lượng gắn với sản xuất, chế biến và thị trường, góp phần phát triển nền sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Hàng năm, có trên 70% HV đăng ký thi đua, qua bình xét bình quân có 50% hộ HV đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp. 

Với vai trò "bà đỡ” giúp nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, HND tỉnh đã và đang triển khai chương trình phối hợp các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. 

Đến nay, dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 1.100 tỷ đồng cho 28.680 hộ nông dân vay vốn; tổng các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên địa bàn tỉnh là trên 14 tỷ đồng triển khai 92 dự án với 487 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HV xây dựng mô hình kinh tế tập thể (KTTT), mà trọng tâm là vận động các hộ HV có cùng nhóm ngành, nghề, sản xuất, kinh doanh liên kết sản xuất và xây mô hình KTTT, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Thông qua hoạt động của Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF), các cấp HND đã phối hợp, hỗ trợ thành lập mới được 2 hợp tác xã (HTX), 27 tổ hợp tác (THT), 31 nhóm hộ trồng rừng với tổng số trên 1.000 thành viên. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, tổ chức Hội đã đứng ra tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HV xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay, HND tỉnh đã chủ trì xây dựng 8 mô hình theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; 11 HTX; 115 THT; 39 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp hiệu quả.

 Đặc biệt, HND các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức cho HV tham gia Phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền vận động giúp nông dân nhận thức rõ được vai trò chủ thể của mình, không trông chờ ỷ lại, tự giác và chủ động tham gia. 

Thông qua Phong trào đã để lại những hình ảnh đẹp của HV Yên Bái trong việc hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hoá thôn... 

Trong 9 tháng năm 2019, thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, các cấp Hội chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng 20 mô hình thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện được 48 mô hình tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp với; 43 mô hình thắp sáng đường quê... 

Những kết quả đạt được của các phong trào đã thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với HV. Đến nay, tổ chức HND được hình thành và phát triển ở 180/180 xã, phường, thị trấn với trên 113.000 HV, chiếm 80,2% hộ nông nghiệp toàn tỉnh.

 

 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và đoàn công tác của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc thăm Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, HND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiệm vụ chính trị của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của Hội sao cho thiết thực và hiệu quả. Mục tiêu công tác này phải hướng tới tạo sự đồng thuận của HV tích cực và chủ động tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Hai là, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong chỉ đạo và điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với Hội; tập trung vào xây dựng cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng HV đi đôi với việc phát triển HV mới.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ND mà trọng tâm là Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Chú trọng tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình "liên kết 6 nhà” trong sản xuất nông nghiệp; phát triển các hình thức KTTT... Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo...

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Năm là, chủ động tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Phát huy truyền thống 89 năm cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và HND Việt Nam, cùng với sự quan tâm của tỉnh, Trung ương HND Việt Nam, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, các cấp Hội và HV Yên Bái tiếp tục đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

Nguồn YBĐT

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video