• Loading...
 
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thăm, tặng hoa Chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)
12/10/2018 2:03:00 CH

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thăm, tặng hoa Chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)

Chiều ngày 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018).

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị tặng hoa chúc mừng

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát biểu ghi nhận, chúc mừng những kết quả của các cấp Hội và hội viên, nông dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.  Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trong không khí cởi mở, ấm cúng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hội, đồng chí Giàng A Câu, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, động viên, phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục được phát huy, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Báo cáo số 111-BC/HNDT ngày 15/8/2019 Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Công văn số 293-CV/HNDT ngày 19/8/2019 về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video