• Loading...
 
Nếu không đặt người nông dân ở vị trí trung tâm chúng ta phải trả giá
18/06/2021 9:09:00 SA

 “Chỉ khi vai trò người nông dân được coi trọng mới trở thành động lực phát triển”, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trăn trở và khát vọng thay đổi với người nông dân, trò chuyện trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mở đầu bằng sự suy ngẫm: Trước hết, có thể nói chúng ta nhìn thấy rất rõ vị thế của người nông dân Việt Nam ngày càng thay đổi.

Thay đổi cơ bản nhất đó là người nông dân đã bắt đầu làm chủ và ngày càng phát huy vai trò làm chủ của mình đối với phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Người nông dân ngày càng được tham gia nhiều hơn vào xây dựng chính quyền, làm trong sạch chính quyền, tham gia nhiều hơn vào xây dựng Đảng, làm trong sạch tổ chức bộ máy của Đảng. Người nông dân ngày càng được tiếp thu nhiều hơn các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, do các cấp, các ngành, các phương tiện đem đến.

Người nông dân ngày càng được hưởng các chính sách an sinh xã hội tốt hơn, đặc biệt là về các chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế hộ, an sinh trong BHXH, BHYT, chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước…

Chúng ta có thể nhìn nhận một cách rất rõ ràng rằng đời sống của người nông dân đã thay đổi vượt bậc so với 20 năm trước. Và chính vì thay đổi đó, vị thế của người nông dân trong xã hội, cộng đồng nông thôn cũng đã khác rất nhiều.

Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến sự hi sinh của người nông dân hay không? Ông Lương Quốc Đoàn hỏi rồi chia sẻ: Nông dân mình hi sinh nhiều lắm. Họ hi sinh đất đai, sinh kế của mình để phát triển đô thị, để chúng ta mở mang các khu công nghiệp… Tất nhiên đấy là xu thế tất yếu của những xã hội phát triển, cần có những quỹ đất để làm những vấn đề đó, nhưng đô thị hóa tăng bao nhiêu thì chúng ta phải thay đổi bấy nhiêu.

Từ xưa đến nay, trong chiến tranh hay hòa bình, trong các cuộc khủng hoảng mà rõ nét nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện tại càng thấy rõ sự hi sinh của người nông dân. Nhà máy dừng hoạt động, công nhân ở các khu công nghiệp thất nghiệp trở về, nông dân, nông thôn nuôi chứ ai nuôi.

Cho nên tôi nghĩ chúng ta cần phải nói thẳng, rằng ta đừng phấn khởi vì vận động được người nông dân đóng góp nhiều của cải vật chất. Đừng thấy phấn khởi khi người nông dân hiến nhiều đất để xây dựng.

Cần phải thay đổi quan điểm, thay đổi tư duy “phấn khởi” đó thành tập trung, bồi dưỡng, phát triển người nông dân trở thành trung tâm thực chất. Bởi vì chỉ khi người nông dân trở thành trung tâm thực chất họ sẽ đủ tích lũy về kinh tế, đủ tư duy, kiến thức, trình độ để quay trở lại xây dựng nền tảng nông thôn tốt hơn, đóng góp cho nông nghiệp nhiều hơn.

Nếu chúng ta không quan tâm đến vai trò trung tâm của người nông dân đúng mức, cứ để tình trạng trung tâm đó không thay đổi thì rõ ràng phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới không thể như chúng ta mong muốn. Nói cách khác, quan tâm đến người nông dân, yếu tố trung tâm chính là động lực để phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Chỉ khi người nông dân làm chủ bản thân, họ mới tự quyết, tự tư duy và có thể thay đổi. Khi người nông dân thay đổi, tôi tin rằng họ sẽ tạo ra cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn.

Thưa ông, nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Ngay những ngày đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và có những chỉ đạo như vậy. Tuy nhiên, nhìn nhận trong nhiều năm qua, mặc dù đã có nhiều chính sách hướng vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tuy nhiên khả năng đáp ứng của các chính sách này với nhu cầu thực tiễn của người nông dân vẫn đặt ra nhiều vấn đề? Ông nghĩ sao?