• Loading...
 
Ra mắt Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên
04/06/2019 12:00:00 SA

Chiều ngày 04/6/2019, tại hội trường UBND xã Báo Đáp huyện Trấn Yên; UBND, Hội Hội dân xã Báo Đáp tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp. Dự lễ ra mắt có đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí  đồng chí Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, các đoàn thể xã Báo Đáp, các thành viên hợp tác xã.

 

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp có 7 sáng lập viên và 130 xã viên tham gia do ông Nguyễn Văn Phượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX, số vốn điều lệ là 01 tỷ đồng với 04 ngành nghề chính gồm: dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp và dịch vụ máy móc, thiết bị nông nghiệp, phụ tùng máy móc khác cho sản xuất….. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, HTX sẽ ký hợp đồng cung cấp các sản phẩm kén tằm với Công ty cổ phần Dâu tơ tằm Miền Bắc.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên biểu dương sự nỗ lực của nhóm sáng lập viên, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống cho hội viên và góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập HTX là đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, của tỉnh. Để hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả Ban giám đốc và các thành viên cần quan tâm phát triển các ngành nghề của HTX, thúc đẩy HTX phát triển theo chiều sâu, thích ứng với cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh. Các thành viên trong HTX cần tổ chức chặt chẽ, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Đồng thời đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc HTX triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động và điều lệ của HTX, giữ gìn uy tín, thương hiệu của Hợp tác xã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương. 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp được thành lập và chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho hội viên nông dân trong xã./.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video