• Loading...
 
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
01/12/2020 8:11:00 SA

Ngày 30/11, UBND tỉnh đã có Công văn số 3744/UBND-VX yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Văn bản nêu rõ, để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là mùa đông - xuân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể: 

Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các quy trình quản lý người nhập cảnh về/đến tỉnh Yên Bái; 

Sở Y tế tăng cường năng lực giám sát, đáp ứng nhanh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đánh giá định kỳ, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo các tiêu chí Bệnh viện an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND thành phố Yên Bái duy trì lực lượng, cơ sở vật chất, bảo đảm khả năng và điều kiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và tại khách sạn được UBND tỉnh chỉ định theo quy định.

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/265/201023/UBND_tinh_Yen_Bai_yeu_cau_tang_cuong_thuc_hien_nghiem_cac_bien_phap_phong_chong_dich_benh_Covid19_.aspx

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video