• Loading...
 
Xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
31/05/2019 8:09:00 SA

Chiều 30/5, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Thịnh đã huy động được trên 26  tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Đến nay, trên 80% km đường giao thông nông thôn, trên 95% chiều dài kênh mương được cứng hoá; 100% số hộ được sử dụng điện lưới an toàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, đáp ứng được nhu cầu đời sông văn hóa  tinh thần trong nhân dân. 

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 83% số hộ có nhà kiên cố; tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt trên 91%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã hình thành và nhân ra diện rộng như trồng cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung.... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,82 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 6,1%. 

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2  tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3  tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Theo YBĐT

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video