• Loading...
 
Yên Bái: Phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể
13/02/2020 8:26:00 SA

Chiều 12/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, năm 2019, Ban Chỉ đạo các cấp đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện bổ sung kiện toàn về mặt tổ chức. 

Các ngành thành viên đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. 

Hội cũng đã vận động đóng góp trên 131 nghìn ngày công, gần 11 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 2 nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gần 115 nghìn lượt hội viên nông dân. 

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã triển khai xây dựng 12 dự án cho 119 hộ vay trên 5,3 tỷ đồng. Đã có 164 Hội nông dân xã, phường, thị trấn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 15 chương trình cho vay. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã từng bước hướng đến việc đào tạo nghề theo địa chỉ theo nhu cầu thị trường...

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã thảo luận nêu lên những khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời bàn các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ảnh trên) đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 của tỉnh, trong đó Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh; xây dựng môi trường nông thôn sạch, đẹp; thực hiện tốt nhiệm vụ xóa nghèo, giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống nông dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần quan tâm đến sản xuất các mô hình mới, đổi mới cách làm; nâng cao chất lượng việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các Quỹ hỗ trợ nông dân... 

Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện và có các giải pháp cụ thể để Hội Nông dân xây dựng tổ chức Hội, trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/11/188168/Yen_Bai_Phat_huy_tot_vai_tro_nong_dan_la_chu_the.aspx

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video