• Loading...
 
Yên Bình phát huy hiệu quả Nghị quyết 69
21/07/2023 2:18:00 CH

Thực hiện Nghị quyết số 69 (NQ69) của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, huyện Yên Bình đã quy hoạch cụ thể thế mạnh từng vùng để bố trí phù hợp các mô hình sản xuất; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Nhờ hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh đã tạo điều kiện cho nhiều hộ chăn nuôi ở Yên Bình mở rộng quy mô, tăng thu nhập.


Hơn 10 năm kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi, nhưng trước đây anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn 6, xã Phú Thịnh thường chăn nuôi trâu, bò nhỏ lẻ. Năm 2022, anh Mạnh quyết định đầu tư chuồng trại, con giống với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng; trong đó, gia đình anh được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng từ NQ69 để mở rộng quy mô chăn nuôi. 

Hiện tại, anh Mạnh đã có gần 100 con trâu, bò đang sinh trưởng tốt. Anh Mạnh cho biết: "Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi có thêm động lực để mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng thu nhập”. 

Gia đình chị Hà Thị Vân, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương là hộ chăn nuôi lâu năm nhưng  cũng chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Ngay khi được chính quyền địa phương tư vấn, động viên và được hỗ trợ 30 triệu đồng từ NQ69 để phát triển chăn nuôi trâu, bò với quy mô trên 10 con, gia đình chị Vân đã cải tạo chuồng trại để phát triển chăn nuôi.

Với quan điểm, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, những năm qua, huyện Yên Bình đã khai thác thế mạnh từng vùng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả. 

Trong đó, huyện đã thực hiện 4 chương trình hỗ trợ gồm: sản xuất chè vùng thấp liên kết theo chuỗi giá trị; vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững; chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ. 

Năm 2023, huyện tiếp tục triển khai 4 dự án liên kết đầu tư xây dựng vùng sản xuất. Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững, huyện đã thẩm định diện tích đất của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) tham gia thực hiện chính sách với trên 153 ha; hướng dẫn các HTX, THT hợp đồng với các cơ sở ươm cây giống keo Úc nhập nội đủ điều kiện để cung ứng cây giống cho các thành viên; thẩm định điều kiện phê duyệt cho 73 hộ và 6 THT, HTX tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi với kinh phí 2 tỷ 473 triệu đồng. 

Với chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu, Dự án đã được thực hiện tại 2 xã Xuân Long, Ngọc Chấn với 20 ha cây lá khôi. Dự án này đã được phê duyệt tháng 4/2023. 

Dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã làm việc với các xã: Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh để rà soát đảm bảo diện tích 100 ha. Dự án này được nghiệm thu và giải ngân vào cuối tháng 6/2023.

Theo bà Đào Thị Thanh Hiền - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, qua 3 năm triển khai thực hiện NQ 69 của HĐND tỉnh, huyện đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ với tổng kinh phí trên 15,2 tỷ đồng với 495 hộ dân, 185 cơ sở chăn nuôi và 11 THT được hưởng lợi thuộc tất cả 24 xã, thị trấn. 

Kết quả này tạo thêm sức bật trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch số lượng đầu đàn gia súc trên địa bàn huyện. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/297465/Yen-Binh-phat-huy-hieu-qua-Nghi-quyet-69--.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video