• Loading...
 
25 hộ hội viên nông dân thị xã Nghĩa Lộ được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương
06/12/2019 12:00:00 SA

Ngày 04/12/2019, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức giải ngân cho 25 hộ hội viên nông dân xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa Phúc từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

Chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh và các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ, đại diện Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Phúc và 25 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 800 triệu đồng để thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” và “Chăn nuôi dê sinh sản” tại xã Nghĩa Phúc và Nghĩa Lợi. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ giúp các hộ hội viên nông dân có thêm động lực để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương chứng kiến buổi giải ngân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân 02 xã và các hộ hội viên được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

 

Hội viên nông dân làm thủ tục nhận vốn vay

Kim Tuyến – Ban Xây dựng Hội

 http://hoinongdanyenbai.org.vn/tin-tuc/tin-moi/?Userkey=25-ho-hoi-vien-nong-dan-thi-xa-Nghia-Lo-duoc-tiep-can-nguon-von-Quy-ho-tro-nong-dan-Trung-

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video