• Loading...
 
Đoàn công tác TW Hội NDVN: Tặng quà cho 10 hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái
13/01/2020 8:14:00 SA

Từ ngày 11- 12/1, TW Hội NDVN tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Hội ND tỉnh Yên Bái do Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN Đinh Khắc Đính làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN Đinh Khắc Đính tặng quà cho 10 hộ gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Pán Tẩn

Thông qua buổi làm việc, Đoàn đã nắm tình hình công tác Hội và phong trào nông dân; công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng- an ninh năm 2019; việc triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW Hội NDVN (khóa VII) về xây dựng Hội.

Nhân dịp này, Đoàn đã thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Theo Cổng ĐT HND VN

http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/41/90284/doan-cong-tac-tw-hoi-ndvn-tang-qua-cho-10-ho-hoi-vien-nong-dan-co-hoan-canh-kho-khan-tai-yen-bai

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video