• Loading...
 
Hội Nông dân Trạm Tấu xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
19/05/2023 3:19:00 CH

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Trạm Tấu được quan tâm triển khai với nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nông dân.

Nhiều hội viên nông dân huyện Trạm Tấu được học nghề và giới thiệu việc làm.


 Là huyện vùng cao với 12 xã, thị trấn, trong đó có 10 xã thuộc khu vực III và 1 xã, 1 thị trấn thuộc khu vực I với 57 thôn, bản, tổ dân phố gồm 11 dân tộc sinh sống, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hàng năm, Trạm Tấu đã chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030; Đề án phát triển giao thông nông thôn miền núi giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025; các chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giao đất, giao rừng… cho nhân dân. 

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển, Hội Nông dân (HND) huyện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn vận động hội viên và nhân dân gieo cấy 1.572 ha lúa xuân, 1.530 ha lúa mùa, sản lượng thóc đạt 13.778 tấn/năm; lúa nương, lúa đặc sản 610 ha, sản lượng đạt 714 tấn. 

Tận dụng đất đồi người dân đưa vào trồng 700 ha ngô, sản lượng đạt 1.717 tấn; vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh, phát triển đàn gia súc, gia cầm, trong đó đàn trâu hiện có 9.850 con, bò 6.200 con, lợn trên 30.000 con và gia cầm các loại trên 52.000 con và giá trị kinh tế từ chăn nuôi mang lại nguồn thu gần 200 tỷ đồng/năm cho nông dân. 

Chủ tịch HND huyện Trạm Tấu Vũ Đăng Quỳnh cho biết: "Hội xác định công tác tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân là việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân. Các mô hình áp dụng thành công yêu cầu phải hiểu phong tục tập quán, trình độ canh tác và cách truyền đạt những kiến thức theo hướng dẫn thực hành "Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng”. 

Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 34 tổ tiết kiệm vay vốn tạo điều kiện cho 1.309 hộ vay vốn với số tiền trên 65 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế. Từ các chương trình hỗ trợ nông dân, trung bình mỗi năm huyện giảm từ 7% đến 8% hộ nghèo, tương đương với gần 500 hộ thoát nghèo bền vững”. 

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, thời gian gần đây, các cấp, các ngành của huyện Trạm Tấu đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa vào trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng, vật nuôi bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng bí xanh thơm cho các hộ xã Hát Lừu; trồng 5 ha sâm Hoàng sin cô tại xã Xà Hồ; trồng cây dược liệu khôi nhung tại xã Hát Lừu và Xà Hồ; trồng bắp cải tím Nhật Bản tại thôn 2 xã Hát Lừu; nuôi lợn thương phẩm, lợn đen địa phương tại xã Làng Nhì, Phình Hồ và Trạm Tấu; chăn nuôi đại gia súc tại các xã Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù… 

Hiện nay, HND các xã, thị trấn đã thành lập được 8 tổ hợp tác với các hộ chăn nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên; nuôi 5 lợn nái và 50 lợn thịt trở lên; nuôi dê từ 30 con trở lên và chăn nuôi gà bản địa từ 300 con trở lên… 

Các công ty, doanh nghiệp còn hỗ trợ nông dân về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm…, hình thành các vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút tạo việc làm cho hàng trăm lao động tham gia, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm cho nông dân. 

Nhờ triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ các chương trình hỗ trợ nông dân đã góp phần để huyện Trạm Tấu từng bước hoàn thành các tiêu chí về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với công tác an sinh xã hội để thu hẹp dần khoản cách về mức sống so với các huyện, thị trong tỉnh; khuyến khích hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, tạo đà để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.                                                             

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/284272/Hoi-Nong-dan-Tram-Tau-xay-dung-nhieu-mo-hinh-kinh-te-hieu-qua.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video