• Loading...
 
Hội Nông dân huyện Văn Chấn và Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị chuyển giao
14/02/2020 8:10:00 SA

Ngày 13/02 /2020, tại Hội trường khối Đảng đoàn thể Thị xã Nghĩa Lộ, Hội Nông dân huyện Văn Chấn và Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức hội cơ sở theo Nghị quyết số 871-NQ/UBTVQH  ngày 10/01/2029 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao 6 xã, 01 thị trấn của Huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ.

Đ/c Nguyễn Hồng Dương - Phó chủ tịch HND huyện Văn Chấn phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và 14 Đ/c là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND các xã có tên trong Quyết định chuyển giao, tiếp nhận.

Tại hội nghị lãnh đạo Hội Văn chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã ký công tác chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Hội theo Nghị quyết.Theo đó, Hội Nông dân  huyện Văn Chấn bàn giao 07 tổ chức Hội cùng 8.180 hội viên nông dân của các xã sáp nhập cho Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ.

Nguyễn Hùng - Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

VĂN BẢN HỘI

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 20/01/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 13 - HD/HNDT ngày 03/02/2020 Về quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, bàn giao, tiếp nhận tổ chức Hội

Công văn 445-CV/HNDT ngày 03/2/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video