• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông – Vui Tết Trung thu cùng các em học sinh trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên
13/09/2019 10:16:00 SA

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao cho Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, huyện Trấn Yên tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, giảm tình trạng tảo hôn.

Ngày 12/9, tại thôn Hồng lâu (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên), Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trấn Yên, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức truyền thông - tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho bà con nhân dân trên địa bàn 4 thôn Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên).

Cùng ngày, Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh đã dự đêm hội Trăng rằm và tặng quà các cháu học sinh trường Tiểu học và THCS xã Hồng Ca có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh trao tặng xã Hồng Ca 01 bộ máy chiếu để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Đ/c Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân vui Tết Trung thu cùng các em học sinh tại điểm Trường TH&THCS số 2 Hồng Ca

 

Ban Xây dựng Hội

 

 

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video