• Loading...
 
Giải ngân dự án “Nuôi trâu sinh sản ”vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, cho 20 hộ hội viên nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.
25/03/2020 3:50:00 CH

Ngày 24/3, tại xã Tân Lĩnh - huyện Lục Yên, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức giải ngân dự án “Nuôi trâu sinh sản ”vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, cho 20 hộ hội viên nông dân xã Tân Lĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến buổi giải ngân

Chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh và các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Lục Yên, đại diện Đảng ủy, UBND xã Tân Lĩnh và 20 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 500 triệu đồng để thực hiện dự án “Nuôi trâu sinh sản ” tại xã Tân Lĩnh. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch trực HND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

Kim Tuyến

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video