• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 2 hội nghị tập huấn sản phẩm phân bón hữu cơ Lucavi tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên và xã Tân Thịnh , huyện Văn Chấn
07/06/2024 7:46:00 SA

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Yên Bái với công ty TNHH Lucavi về hỗ trợ phân bón hữu cơ cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Ngày 6/6/2024 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với với công ty TNHH  Lucavi, Hội Nông dân huyện Trấn Yên, Hội Nông dân huyện Văn Chấn tổ chức 2 hội nghị tập huấn sản phẩm phân bón hữu cơ tại xã Việt Cường - huyện Trấn Yên và xã Tân Thịnh - huyện Văn Chấn dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn có đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo HND huyện Trấn Yên, HND huyện Văn Chấn và đông đảo hội viên nông dân tham gia.

Quảng cảnh lớp tập huấn tại Hợp tác xã chè búp xanh Khe Sừng xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn

Kết thúc hội nghị công ty TNHH  Lucavi đã ký kết hợp đồng cung cấp phân hữu cơ trả chậm cho hội viên nông dân thông qua Hợp tác xã chè Việt cường – huyện Trấn Yên  và Hợp tác xã chè búp xanh Khe Sừng xã tân thịnh huyện Văn Chấn.

Ông Nguyễn Đăng Cường Giám đốc công ty TNHH  Lucavi và Giám đốc Hợp tác xã chè Việt Cường – huyện Trấn Yên ký kết Hợp đồng cung ứng phân hữu cơ trả chậm Lucavi

BBT

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video