• Loading...
 
Lục Yên: Tập huấn nâng cao nhiệm vụ cho cán bộ cơ sở Hội
04/12/2018 9:31:00 SA

Thực hiện kế hoạch số 99- KH/HU,  ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện năm 2018. Vừa qua, từ ngày 27 - 30/11/2018, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng chuyên đề chính trị năm 2018 cho 161 học viên là cán bộ chủ chốt, ủy viên Ban chấp hành  Hội Nông dân cơ sở, chi Hội trưởng, chi Hội phó Hội nông dân.

Hội Nông dân huyện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, chi Hội năm 2018

Qua lớp tập huấn các đồng chí học viên được học tập các chuyên đề về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phương pháp vận động nông dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân"; kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và tổ chức các phong trào nông dân. Với kiến thức được tập huấn các học viên sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiên phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Trước đó, cũng trong tháng 11/2018 Hội Nông dân thành phố Yên Bái, hội nông dân huyện Trấn Yên cũng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của địa phương đã tổ chức tập huấn nâng cao nhiệm vụ công tác Hội cho trên 200 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở, cán bộ chi Hội nông dân.

Ban Xây dựng hội

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video