• Loading...
 
Phấn đấu đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020
08/04/2019 2:55:00 CH

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã khẳng định “Phấn đấu đến năm 2020, đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái”. Sau gần 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, bức tranh của một huyện miền núi đang dần khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

 

Nông dân xã Báo Đáp bê tông hóa đường giao thông nông thôn (Ảnh Trang TTĐT Trấn Yên)

Việt Thành là một trong những điểm sáng xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Mặc dù là xã có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện, năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay xã NTM Việt Thành đã xây dựng được ba vùng kinh tế tập trung bền vững là vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng trồng cây lâm nghiệp, vùng cây ăn quả có múi, thương mại dịch vụ.

Trong quá trình xây dựng NTM, việc tuyên truyền, vận động người dân phát huy tính chủ động, tích cực tham gia luôn được xã chú trọng. Đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết: “Kinh nghiệm xây dựng NTM là phải phát huy được thế mạnh của địa phương, cụ thể với xã Việt Thành chúng tôi đã chia xã thành ba vùng phát triển kinh tế tập trung vùng Đồng Phúc chuyên về trồng rừng kinh tế lấy cây quế là cây chủ lực; vùng Phú Thọ chúng tôi phát triển cây có múi và mở rộng thương mại, dịch vụ; vùng Lan Đình chúng tôi tập trung cho sản xuất trồng dâu nuôi tằm qua đó nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người là 34 triệu đồng trên người trên năm tăng so với năm 2015 về đích NTM là 9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo xã chỉ còn 1,4% tức là chỉ còn có 12 hộ dân”.

Theo báo cáo của huyện Trấn Yên, trong giai đoạn 2016 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 110 tỷ đồng; huyện đã hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật và có sự liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững gồm: Vùng măng tre Bát Độ gần 3 nghìn ha, vùng quế gần 15 nghìn ha, chè chất lượng cao gần 200 ha, trồng dâu gần 350 ha. Trong chăn nuôi, huyện đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển được 447 cơ sở chăn nuôi tập trung. Từ đó, góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm, giúp nhiều hộ dân giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp, 100% các thôn, bản trong huyện đã có đường ô tô; trong đó, 65% đường đã được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi, chợ trung tâm xã, trường học, nhà văn hóa… trên địa bàn được kiên cố hóa, đảm bảo phục vụ cho giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên có 21 xã, một thị trấn. Đến nay, huyện đã có xã 16 đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020, huyện sẽ đưa 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM nhằm hoàn thành mục tiêu của huyện NTM.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Trấn Yên cho biết: “Trong thời gian tới để tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM còn lại, huyện Trấn Yên trước hết quan tâm huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân đặc biệt đầu tư hỗ trợ cho phát triển sản xuất hàng hóa ưu tiên vào các vùng sâu vùng xa những vùng đặc biệt khó khăn, cùng với đó tăng cường truyên truyền nhận thức của người dân sử dụng có hiệu quả những nguồn lực đã được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí; đồng thời quan tâm tổ chức lại sản xuất, thông qua sản xuất để nâng cao đời sống của người dân”.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, do đó yêu cầu đặt ra phải có từng bước đi cụ thể, vững chắc, không chạy theo thành tích. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Trấn Yên đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM, đến năm 2020, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn kiểu mẫu, đưa Trấn Yên trở thành huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh miền núi Yên Bái.

Nguồn CTTĐT Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video