• Loading...
 
TƯ Hội NDVN khai mạc Hội nghị BCH lần thứ 16 (khóa VI)
15/10/2018 3:15:00 CH

Nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có nhiều đột phá mới

Sáng nay (15/10), Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN lần thứ 16, khóa VI diễn ra tại Hà Nội. Tiến sỹ Thào Xuân Sùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN chủ trì Hội nghị.

 

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN lần thứ 16 (khóa VI)

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lều Vũ Điều; các Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Lý, Đinh Khắc Đính, Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố; các đồng chí Trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc TƯ Hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 16 BCH TƯ Hội NDVN khoá VI có nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện một số công việc phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với những nội dung sau:
1.Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN khóa VII.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội ND các tỉnh, thành phố và các tỉnh ủy, Thành ủy vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung.

3. Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung.
Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết: Để chuẩn bị cho Hội nghị lần này, Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN đã tổ chức cuộc họp ngày 03/10/2018 để trao đổi, thảo luận, thống nhất và cho ý kiến đối với kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm phát huy dân chủ, bảo đảm các nguyên tắc và quy định của Điều lệ Hội NDVN; xây dựng Ban Thường vụ, Thường trực, BCH TƯ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

“Việc thực hiện quy trình nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc những nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị lần này; bảo đảm trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có nhiều đột phá mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho Hội NDVN”- Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trình bày tiêu chuẩn tham gia BCH TƯ Hội khóa VII và điều kiện tiêu chuẩn đối với Thường trực TƯ Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 .

Theo đó, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội; lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải thể hiện tính chất chính trị - xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học tâm huyết với nông dân; trên cơ sở tiêu chuẩn là chính cần có cơ cấu hợp lý, có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ Hội là người dân tộc thiểu số phù hợp; coi trọng số ủy viên trẻ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng, triển vọng phát triển đáp ứng nhiệm vụ của Ban Chấp hành. Có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi đảm bảo tính kế thừa, liên tục và phát triển. Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên.

Đối với cán bộ Hội chuyên trách từ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban/đơn vị trực thuộc Trung ương Hội trở lên; thường trực Hội Nông dân các tỉnh/thành phố; cán bộ lãnh đạo một số bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương: Đã tốt nghiệp hoặc đang học cao cấp lý luận chính trị trở lên. Riêng đối với cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đến 30 tuổi) là cán bộ, công chức, viên chức: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ, công chức, viên chức dưới 30 tuổi, phải là đảng viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng giỏi, hoặc có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chưa yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Căn cứ tổ chức bộ máy hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng, trẻ hóa, có số lượng và cơ cấu hợp lý nhằm phát huy hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trên các lĩnh vực hoạt động của Hội và phong trào nông dân, Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018 xây dựng số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 119 ủy viên (So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 đồng chí, Đại hội VI có 125 Ủy viên).

Trong đó, cơ quan Trung ương Hội gồm 35 đồng chí, chiếm 29,4%; định hướng là các đồng chí lãnh đạo cơ quan; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; trưởng các ban, đơn vị và một số phó trưởng ban thuộc cơ quan Trung ương Hội; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học cơ quan; chuyên viên trẻ, tiêu biểu, có triển vọng phát triển, đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo các ban, đơn vị. Cấp tỉnh, thành Hội 63 đồng chí, chiếm 52,9%; định hướng vào chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Hội viên tiêu biểu 03 đồng chí, chiếm 2,5%, định hướng là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh trở lên đại diện cho 03 vùng miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Bộ, ngành, đoàn thể 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Doanh nghiệp 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Hợp tác xã 03 đồng chí, chiếm 2,5%. Nhà khoa học 05 đồng chí, chiếm 4,2%.

Tỷ lệ Uỷ viên Ban Chấp hành là nữ phấn đấu từ 25% trở lên (nhiệm kỳ khóa VI là 20%). Đặc biệt tỷ lệ Uỷ viên Ban chấp hành là người dân tộc thiểu số: phấn đấu 15% trở lên (nhiệm kỳ khóa VI là 11,2%).

Theo Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội khóa VII bầu tại Đại hội là 21 đồng chí (cơ quan TƯ Hội 16 đồng chí, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành Hội 5 đồng chí), trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số khoảng 15%.

Số lượng Thường trực TƯ Hội bầu tại Đại hội là 6 đồng chí (gồm đồng chí Chủ tịch và 5 đồng chí Phó Chủ tịch) có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị là cao cấp hoặc cử nhân, cơ cấu đảm bảo có cán bộ nữ, cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết, vừa qua, Đảng đoàn Hội NDVN đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về chương trình, nội dung và phương án nhân sự của BCH Hội NDVN khóa VII, Ban Bí thư đã có ý kiến tập trung vào một số nội dung sau đây: Về thời gian tiến hành Đại hội, dự kiến tổ chức trong 3 ngày.

Đồng thời, Ban Bí Thư và đồng chí Tổng Bí Thư cho ý kiến chỉ đạo  vào 3 loại văn kiện: Kiểm điểm hoạt động của BCH khóa VI; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Hội NDVN trong thời gian tới; sửa đổi, bổ sung Điểu lệ Hội với tinh thần cốt lõi của ý kiến chỉ đạo như sau: Đề nghị BCH TƯ Hội tập trung lãnh đạo Đại hội, đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội để ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới, bàn ít về kinh tế-xã hội, bàn nhiều về nhiệm vụ xây dựng Hội.

Xác định rõ vai trò vai trò, trách nhiệm của Hội trong giai đoạn mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa, văn minh hóa nông thôn và nâng cao trình độ của hội viên, nông dân; xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, một giai cấp nông dân giàu có và một vùng nông thôn văn minh. 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều cho biết, đến nay có 26 tỉnh, thành ủy gửi văn bản với 203 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội (Khóa VI) tại Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. 63 tỉnh, thành Hội đã gửi văn bản với 513 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội (Khóa VI) tại  Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với các văn kiện trình Đại hội và cho rằng các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện. Các ý kiến đóng góp đã phân tích làm rõ thêm về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013- 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2018- 2023. Trên cơ sở rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhất là các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm trong tình hình mới.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH nhiệm kỳ 2018- 2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nguồn ĐT HNDVN

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video