• Loading...
 
Tự hào truyền thống 88 năm Hội nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới!
12/10/2018 11:07:00 SA

Cách đây 88 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (nay là Hội Nông dân Việt Nam) nhằm tổ chức, tập hợp, giáo dục, vận động nông dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đ/c Giàng A Câu Chủ tịch Hội nông dân tỉnh thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của HVND xã Đại Sơn, huyện Văn Yên

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Hội Nông dân đã thay đổi với nhiều tên gọi khác nhau: Nông hội đỏ, Nông hội, Việt Nam nông dân cứu quốc Hội, Hội Nông dân giải phóng miền Nam (ở miền Nam), Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam. Đến tháng 3 năm 1988, Hội lấy tên là Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị thống nhất lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước. Với những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân. Đảng và Nhà nước ta đã 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cũng sớm được hình thành và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Sau ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945) các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đó có Hội Nông dân cứu quốc được xây dựng và củng cố ở nhiều xã thuộc phủ Trấn Yên, Yên Bình, châu Văn Chấn, châu Lục Yên.  Giai đoạn này cùng với những đóng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nông dân Yên Bái đã tích cực tham gia thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải quyết vấn đề “Người cày có ruộng”, xóa bỏ tận gốc rễ chế độ áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, xóa bỏ nghèo đói. Thông qua việc xây dựng các công trình thủy lợi, phổ biến và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các hình thức hợp tác trong sản xuất… nhằm khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh; cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp theo đường lối của Đảng và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch… Cùng với các phong trào tổ đổi công, hợp tác xã và cải cách dân chủ, nông dân Yên bái hăng hái tập trung phát triển sản xuất, vừa sản xuất vừa chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra; huy động sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần xứng đáng vào hậu phương lớn cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện đường lối cải tạo và phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, nông dân Yên bái với truyền thống cần cù trong lao động, anh dũng trong chiến đấu đã tích cực sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Bước vào thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân tỉnh Yên bái tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung phương thức hoạt động, bám sát định hướng của Trung ương Hội nông dân Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của Tỉnh để tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân qua 9 kỳ Đại hội và thời gian qua đã khẳng định sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội và lực lượng nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.

 Công tác tuyên truyền vận động của Hội được quan tâm, xác định có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, hầu hết cán bộ Hội nông dân các cấp đều có kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng, biết làm “Nông vận khéo” để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác Hội đến được với hội viên nông dân, làm cho hội viên nông dân hiểu, tin và làm theo. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng: công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trẻ hóa đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội.

 Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đã và đang trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Hội, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và của các hộ gia đình hội viên nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chú trọng chỉ đạo công tác rà soát và giao chỉ tiêu cho các cấp Hội giúp đỡ các hộ nghèo, triển khai những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giầu và thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh công tác truyền thông, thực hiện việc “nói đi đôi với làm”, khẳng định rõ vai trò đồng hành với người nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã và đang triển khai chương trình phối hợp với 17 sở, ban, ngành của tỉnh để tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và dạy nghề cho nông dân nổi bật là ủy thác và tín chấp với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH tỉnh trên phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp cho gần 30 nghìn hộ HVND vay trên 1 nghìn tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh; Tỉnh Hội và HND cấp huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp được 7,798 tỷ đồng, cùng với nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác trên 3 tỷ đồng cho 655 hộ nông dân vay vốn thực hiện 156 mô hình, dự án nhóm hộ phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ thông tin, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho HVND như tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế và Hội chợ hàng Việt Nam...

 Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức cho hội viên nông dân tham gia phong trào “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”,  tuyên truyền vận động giúp hội viên nông dân nhận thức rõ được vai trò chủ thể của mình, không trông chờ ỷ lại, tự giác và chủ động tham gia. Với sự chung tay, đồng lòng của các cấp Hội và hội viên nông dân đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh với 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Thông qua phong trào đã để lại những hình ảnh đẹp của hội viên nông dân Yên Bái trong việc hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp ủng hộ hàng triệu ngày công lao động để làm mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hoá thôn...

Những kết quả đạt được của phong trào đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân. Thông qua tổ chức chỉ đạo phong trào nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục có những đổi mới theo hướng gắn bó chặt chẽ, mật thiết hơn với cuộc sống của hội viên nông dân, thực sự là trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua ở khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đã có bước phát triển cả về trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt hơn công tác tham mưu cho Đảng về công tác Hội, phong trào nông dân trong đó có việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay tổ chức Hội Nông dân được hình thành và phát triển ở 180/180 xã, phường, thị trấn với 1.845 chi hội, 428 tổ Hội, trên 109 nghìn hội viên nông dân chiếm 80,5% so với hộ nông nghiêp toàn tỉnh.

 Với những thành tích đạt được, năm 2012 Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác như Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, của TW Hội Nông dân Việt Nam, của UBND tỉnh. Đó là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận về những đóng góp công công sức và thành tích của các thế hệ cán hộ, HVND tỉnh nhà.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiệm vụ chính trị của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của Hội sao cho thiết thực và hiệu quả, mục tiêu công tác này phải hướng tới tạo sự đồng thuận của HVND tích cực và chủ động tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy dám nghĩ, dám làm, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.

Hai là, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong chỉ đạo và điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với Hội; tập trung vào xây dựng cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên đi đôi với việc phát triển hội viên mới

Ba là, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân  gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về 03 nhiệm vụ trọng tâm của HND  Việt Nam về: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Bốn là, rà soát, xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện và các doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Năm là, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 –KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự lãnh đạo của Đảng, là cơ chế, chính sách của Nhà nước để tạo nguồn lực trực tiếp thông qua tổ chức Hội đến với hội viên nông dân để nông dân được hưởng thụ những thành quả trong quá trình đổi mới đất nước và tạo điều kiện cho tổ chức Hội nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt nhiệm vụ chính trị của Hội

Phát huy truyền thống 88 năm cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, cùng với sự quan tâm của Tỉnh, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp các ngành trong tỉnh, các cấp Hội và hội viên nông dân Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chặng đường 88 năm vẻ vang của Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)

Tại kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ I (khoá I) từ 14/10 đến cuối tháng 10 năm 1930 đã quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương. Đây là tổ chức Hội đầu tiên của giai cấp nông dân do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Hội Nông dân đã thay đổi với nhiều tên gọi khác nhau: Nông hội đỏ, Nông hội, Việt Nam nông dân cứu quốc Hội, Hội Nông dân giải phóng miền Nam (ở miền Nam), Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam. Đến tháng 3 năm 1988, Hội lấy tên là Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị thống nhất lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.  Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 6 kỳ Đại hội.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền giai đoạn 1930-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân đã cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh, chớp thời cơ đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Nhà nước Công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Giai đoạn cách mạng chống thực dân, đế quốc 1945-1975, giai cấp nông dân đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên trang sử chói ngời bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

 

Giàng A Câu -  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video