• Loading...
 
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
21/08/2020 7:58:00 SA

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc số 2479/UBND-VX yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dưới đây là nội dung Công văn.

Yêu cầu người dân, cán bộ, công chức, việc chức, người lao động bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, nơi tập trung đông người.