• Loading...
 
Xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
31/05/2019 8:09:00 SA

Chiều 30/5, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Thịnh đã huy động được trên 26  tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Đến nay, trên 80% km đường giao thông nông thôn, trên 95% chiều dài kênh mương được cứng hoá; 100% số hộ được sử dụng điện lưới an toàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, đáp ứng được nhu cầu đời sông văn hóa  tinh thần trong nhân dân. 

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 83% số hộ có nhà kiên cố; tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt trên 91%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã hình thành và nhân ra diện rộng như trồng cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung.... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,82 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 6,1%. 

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2  tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3  tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Theo YBĐT

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video