• Loading...
 
Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
13/02/2023 7:57:00 SA

 Chiều 10/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận 61-KL/TW các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh. 

Các sở, ban, ngành đã quan tâm, phối hợp với các cấp Hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và hướng dẫn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên, nông dân. Hỗ trợ nông dân xây dựng được 25 dự án liên kết chuỗi giá trị; 1.218 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản, hữu cơ; hỗ trợ trồng mới gần 476 ha rừng nguyên liệu theo hướng bền vững... 

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất được duy trì, phát triển hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp toàn tỉnh giảm 11.278 hộ nghèo, tương ứng với giảm 5,15% so với năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội Nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, nhất là Chương trình hành động số 135.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61; các văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tích cực rà soát, tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Nông dân tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028; trực tiếp thực hiện, phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; quan tâm, cân đối ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện. 

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều phối sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Nhân rộng các mô hình điển hình, tấm gương hội viên, nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển kinh tế giỏi, tích cực tham gia xây dựng NTM… 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/11/259418/Ban-Chi-dao-thuc-hien-Ket-luan-61-KLTW-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video