• Loading...
 
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái
04/03/2019 3:41:00 CH

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công điện số 01 điện các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái. Nội dung Công điện như sau:

Ảnh minh họa

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Trước diễn biến về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh trong nước, nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện xong trước ngày 05/3/2019, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh).

b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã, các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh lợn thịt thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2325/UBND-NLN ngày 03/10/2018 về việc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 30/11/2018, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện này.

c) Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó khấn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo, cán bộ quản lý của địa phương, đơn vị trong thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó phải bao quát nắm chắc tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa bàn, cơ sở đến từng hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh thịt lợn, xong trước ngày 05/3/2019, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chủ động bố trí kinh phí địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao ngay từ ngày đầu.

đ) Tăng cường kiểm soát vận chuyển lưu thông lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào địa phương; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức, giám sát lâm sàng đối với đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích nghi ngờ của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc nghi mắc bệnh thì cần phải lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 

e) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia súc, sản phẩm từ lợn; tổ chức, hướng dẫn 100% các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo mẫu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xong trước ngày 10/3/2019.

g) Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn lợn, phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xong trước ngày 15/3/2019; đồng thời làm tốt công tác vệ sinh, chăm sóc, khuyến khích áp dụng mở rộng các hình thức chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

h) Chủ động thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

g) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày (trước 15 giờ) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thú y Trung ương; địa phương nào để xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do lơ là, thiếu trách nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý khu vực phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó điều chỉnh các kịch bản ứng phó cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của địa phương, xong trước ngày 05/3/2019.

b) Tham mưu thành lập các Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

c) Hướng dẫn bằng văn bản các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để các địa phương, nhân dân biết chủ động phòng chống dịch; thiết kế mẫu văn bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, xong trước ngày 05/3/2019 để các địa phương triển khai việc cam kết của các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh lợn thịt.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nói chung, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng nhằm đảm bảo thống nhất thông tin tuyên truyền; chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền.

đ) Khi phát hiện có vi rút gây bệnh Dịch Tả lợn châu Phi phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý triệt để, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không để virus phát tán, lây lan ra diện rộng.

e) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố về kỹ thuật chuyên môn trong công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo xong trước ngày 15/3/2019.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh; quản lý, giám sát lâm sàng và lấy mẫu lợn nghi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép gửi mẫu để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; đặc biệt tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như chợ buôn bán, điểm thu gom lợn, sản phẩm lợn, cơ sở giết mổ lợn, phương tiện vận chuyển; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

g) Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên ngành Thú y Trung ương nắm bắt kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tham mưu các biện pháp ứng phó nếu phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nói chung, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng, xong trước ngày 05/3/2019 để đảm bảo thống nhất thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

b) Định hướng các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời cho nhân dân biết về diễn biến tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ, phục vụ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thuộc phạm vi, trách nhiệm của sở, ngành mình, xong trước ngày 05/3/2019.

b) Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các, huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch đạt hiệu quả.

6. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền theo định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức thông tin tuyên truyền theo kế hoạch.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh

Đỗ Đức Duy (đã ký)

·        

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video