• Loading...
 
Giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, cho 15 hộ hội viên nông dân xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn.
15/05/2020 10:46:00 SA

 

Ngày 14/5/2020, tại xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, cho 15 hộ hội viên nông dân xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn.

Tới dự và chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch thường trực, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân -  Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Văn Chấn, đại diện Đảng ủy, UBND xã Đại Lịch và 15 hộ hội viên được vay vốn.

 Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến buổi giải ngân

Thăm hộ HVND Hoàng Văn Sứng - thôn Cây Chè

Tổng số vốn vay của dự án là 600 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ) để thực hiện dự án “Đầu tư trồng và chăm sóc cam ”. Với việc được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ Nông dân, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, trồng trọt, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và 15 hộ hội viên được vay vốn thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn. Tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

Quỹ HTND tỉnh