• Loading...
 
Giữ vững nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn”
30/05/2020 3:27:00 CH

 

Để giữ vững nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn”, với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã vận động nông dân thành lập các tổ liên kết và hợp tác xã trao đổi, hỗ trợ nhau sản xuất đúng quy trình và trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần giữ vững và khẳng định uy tín chất lượng vùng cam lớn nhất của tỉnh Yên Bái.

Tham gia sản xuất cam an toàn, hơn 4 năm nay, anh Trần Thanh Tùng ở thôn Kiến Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã tự sản xuất phân hữu cơ từ việc nuôi giun quế bằng phân trâu ủ hoai bón cho cây tạo độ mùn và tơi xốp cho đất. Ngoài ra, anh không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chất kích thích tăng trưởng đói với sản phẩm cam của gia đình.

 

Xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng trong việc giữ  nhãn hiệu tập thể "Cam Văn Chấn”, vợ chồng ông Hoàng Văn Sứng, thôn Bằng Là 2, xã Đại Lịch luôn tự tay làm cỏ, cắt tỉa cành, làm ống nhựa diệt côn trùng thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Với kinh nghiệm trồng cam gần 20 năm nay, ông Sứng thuộc nằm lòng việc phải chăm bón thế nào để cây cam cho quả mẫu mã đẹp, chất lượng mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Anh Trần Thanh Tùng, thôn Kiến Thịnh, xã Chấn Thịnh dùng phân nuôi giun quế từ phân chuồng ủ hoai bón cho vườn cam của gia đình.


Tháng 12 năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể "Cam Văn Chấn” cho sản phẩm cam quả của huyện Văn Chấn. Vùng cam được cấp nhãn hiệu gồm 9 xã, thị trấn với tổng diện tích 517,7 ha, 491 hộ tham gia sản xuất. 

Sau hơn 3 năm toàn huyện Văn Chấn đã mở rộng trên 1.500 ha. Những người trồng cam Văn Chấn đã thay đổi rõ rệt nhận thức và hành động ứng dụng các biện pháp canh tác sinh học, bón phân vô cơ, cải tạo đất bằng phân vi sinh hữu cơ thay thế phân hóa học, phun thuốc, cách ly theo đúng thời gian quy định. 

Để quản lý và bảo vệ, giữ vững nhãn hiệu tập thể "Cam Văn Chấn” với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã vận động nông dân thành lập các tổ liên kết và hợp tác xã trao đổi, hỗ trợ nhau sản xuất đúng quy trình và trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần giữ vững và khẳng định uy tín chất lượng vùng cam lớn nhất của tỉnh Yên Bái.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/193137/Giu_vung_nhan_hieu_tap_the_Cam_Van_Chan.aspx

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video