• Loading...
 
Hội Nông dân Yên Bình phát huy vai trò vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới
03/01/2019 10:31:00 SA

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Dưới sự lãnh đạo Huyện ủy và tạo điều kiện thuận lợi của UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong huyện, Hội Nông dân huyện đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm và nòng cốt, nông dân đã thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Hội tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn chuyển giao KHKT... cho hội viên, nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hội cơ sở và các chi hội về xây dựng Nông thôn mới với nhiều nội dung thiết thực giúp cán bộ Hội nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới và hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững nâng cao thu nhập. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là đã tổ chức các hội thi "Tuyên truyền viên giỏi", "Nhà nông đua tài"... thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Trong năm 2018, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành tổ chức đào tạo nghề cho 450 hội viên; tổ chức 440 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, cung ứng 750 tấn phân bón trả chậm cho nông dân; tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các hội trợ triển lãm. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình làng nghề thủ công,chăn nuôi, trồng trọt, VAC tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao và đang nhân ra diện rộng như mô hình nuôi cá nghạnh, cá chắm đen trên hồ Thác Bà tại xã Vĩnh Kiên, Hán Đà, mô hình đan giọ tôm tại các xã Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, mô hình chăn nuôi bò tai các xã Mông Sơn, Cảm Ân, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, trồng rừng tại xã Thịnh Hưng, nuôi ong dưới tán rừng tại xã Phú Thịnh bằng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của trung ương Hội Nông dân Việt Nam của tinh và huyện v.v…

Hội viên nông dân xã Yên Thành phát triển nghề đan giọ tôm

Các cấp Hội tích cực xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Hiện nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện trên 2,575 tỷ đồng cho 120 hộ nông dân vay phát triển sản xuất. Hội Nông dân các cấp đã tích cực phối hợp với Ngân hàng NNo&PTNT, năm 2018 đã thành lập được 33 tổ liên kết vay vốn, với 987 thành viên, dư nợ cho vay là 101 tỷ đồng. Cho vay ủy thác qua Ngân hàng CSXH thành lập được 86 tổ tiết kiệm vay vốn, cho 3.796 hộ vay, dư nợ 112.438 tỷ đồng.

Giải ngân dự án “nuôi cá trắm đen theo hình thức thả lồng”cho hội viên nông dân xã Hán Đà, Vĩnh Kiên

Hội tích cực phối hợp giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm giúp cho nông dân có vật tư bảo đảm chất lượng phục vụ sản xuất. Phát động mỗi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có trách nhiệm giúp đỡ từ 2 - 7 hộ nghèo về kinh nghiệm, giống, vốn, việc làm... đã vận động nông dân đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau gần 1 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công để phát triển sản xuất. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội Nông dân các cấp tập trung vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với vận động nông dân đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội, chi Hội đã cử thành viên tham gia vào Ban Giám sát cộng đồng, thực hiện theo Pháp lệnh 34 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn,  bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện đã hiến hàng chục nghìn ngày công lao động, trên 27.000 m2 đất để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, sân vận động....

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia khôi phục, giữ gìn các giá trị văn hóa như lễ hội, các hoạt động văn nghệ truyền thống tại địa phương, giao lưu thể dục thể thao; tham gia bảo vệ môi trường. Các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tới các cấp Hội Nông dân trong huyện; Triển khai xây dựng quy chế tiếp công dân theo quyết định số 81/2014/QĐ- TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tích cực tuyên truyền pháp luật cho nông dân, tham gia trợ giúp pháp lý, hòa giải tại cơ sở, giảm đáng kể tình trạng hội viên, nông dân tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp. Các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự hoàn thành chỉ tiêu giao quân các năm; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kip thời các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Tích cực tham gia tổ, đội an ninh xung kích, dân quân tự vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Cán bộ, hội viên nông dân đã phấn khởi hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh phối hợp xây dựng các dự án, mô hình tạo điều kiện để đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Kịp thời tổng kết, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Để thực hiện được thì mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Nguyễn Đức Vượng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video