• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Chúc mừng Báo Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
19/06/2020 9:28:00 SA

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, chia vui và tặng hoa chúc mừng Báo Yên Bái.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nông Thụy Sỹ, tổng Biên tập Báo Yên Bái đã khẳng định:

Trong những năm qua, Báo Yên Bái và Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ chính trị của ngành, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Yên Bái đến các độc giả trong tỉnh. Nội dung thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, trọng tâm theo đúng định hướng; tập trung vào những vấn đề trọng điểm, những nhiệm vụ lớn mà Hội Nông dân đã và đang triển khai thực hiện.

Ngoài các phương tiện thông tin truyền thông khác, các ấn phẩm của Báo Yên Bái đã mang đến cho cán bộ, hội viên nông dân những thông tin bổ ích, giúp cho sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên hiểu biết và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, gắn bó hơn với tổ chức Hội; vai trò trung tâm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Thay mặt cho các cấp Hội và hội viên nông dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Câu,chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trân trọng ảm ơn sự  đồng hành, gắn bó của Báo Yên Bái với Hội Nông dân tỉnh trong suốt thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới 2 ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa nội dung tin, bài trên các mặt công tác, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các lĩnh vực hoạt động của Hội, đặc biệt là tuyên truyền về những tấm gương điển hình nỗ lực vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững của nông dân, góp phần quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Ban Xây dựng Hội

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video