• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2019 cho 260 cán bộ Hội cơ sở
06/06/2019 4:40:00 CH

Thực hiện kế hoạch số 48 - KH/HNDT ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về việc tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019. Trong tháng 6/2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho trên 260 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành cơ sở Hội và các chi hội trưởng, chi hội phó nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày của mỗi lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh truyền đạt 04 chuyên đề: Công tác Văn phòng (Hướng dẫn mở và ghi chép các loại sổ sách của HND cấp xã, chi, tổ hội; Các loại văn bản của Hội; Thể thức văn bản của Hội Nông dân); Nghiệp vụ xây dựng mô hình kinh tế tập thể; Tổ chức, phát động các phong trào thi đua của Hội; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân cấp cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi và thảo luận về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở; đóng góp nhiều ý kiến hay về các giải pháp góp phần thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, cập nhật những nội dung, kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, nhất là các đồng chí mới tham gia công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp Hội cơ sở.

Ngân Hà

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video