• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2019 cho 260 cán bộ Hội cơ sở
06/06/2019 4:40:00 CH

Thực hiện kế hoạch số 48 - KH/HNDT ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về việc tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019. Trong tháng 6/2019, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho trên 260 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành cơ sở Hội và các chi hội trưởng, chi hội phó nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày của mỗi lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh truyền đạt 04 chuyên đề: Công tác Văn phòng (Hướng dẫn mở và ghi chép các loại sổ sách của HND cấp xã, chi, tổ hội; Các loại văn bản của Hội; Thể thức văn bản của Hội Nông dân); Nghiệp vụ xây dựng mô hình kinh tế tập thể; Tổ chức, phát động các phong trào thi đua của Hội; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân cấp cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi và thảo luận về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở; đóng góp nhiều ý kiến hay về các giải pháp góp phần thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, cập nhật những nội dung, kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, nhất là các đồng chí mới tham gia công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp Hội cơ sở.

Ngân Hà

 

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video