• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bảo vệ kế hoạch của các ban, đơn vị năm 2020
07/02/2020 9:35:00 SA

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bảo vệ kế hoạch của các ban, đơn vị năm 2020

Ngày 06/2/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bảo vệ kế hoạch của các ban, đơn vị năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực tỉnh Hội; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ, chuyên viên tỉnh Hội.