• Loading...
 
Lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn
05/09/2019 10:11:00 SA

Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các Đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Hòa chung niềm vui của học sinh cả nước đón chào năm học mới, sáng nay, tại Trường  PTDTBT Tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã đến dự, động viên và chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân ngày đầu năm học 2019 - 2020.

 

Đ/c Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà chúc mừng thầy và trò Trường  PTDTBT Tiểu học Sơn Lương

Nhân dịp này, đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã tặng quà chúc mừng thầy và trò nhà trường. Đồng chí mong muốn và tin tưởng trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích nổi bật trong những năm qua, luôn đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học,...

 

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

 

Ban Xây dựng Hội

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video