• Loading...
 
Phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX
06/10/2018 6:42:00 CH

Sáng 6/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức diễn ra. Tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Dương Văn Thống!

- Thưa đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam!

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc trọng thể, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý và  trên 200 đại biểu - những cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trên 109 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu, khách quý và Đại hội!

 

Yên Bái là một tỉnh miền núi, với diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 85%; cư dân nông thôn và số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm trên 80% toàn tỉnh. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong nền kinh tế của tỉnh. Việc đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh.

 

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, bám sát Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên; nhìn chung thể hiện được vai trò trung tâm, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và các phong trào nông dân. 

 

Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia. Các cấp hội nông dân toàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh. Nông dân tỉnh ta đã từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông, lâm nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; sản xuất nông nghiệp vùng cao đã cơ bản đảm bảo tốt an ninh lương thực và từng bước phát triển sản xuất hàng hóa để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; sản xuất nông nghiệp ở vùng thấp đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với những cây trồng, vật nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao, từng bước gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng; đến nay, toàn tỉnh đã có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 24% tổng số xã của tỉnh, vượt 52% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Diện mạo nông thôn Yên Bái đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng của các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

 

 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh ta đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua. 

 

Cũng nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ; cảm ơn Hội nông dân các tỉnh bạn đã phối hợp, ủng hộ để Hội Nông dân tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ; rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí trong những năm tới.

 

Thưa các đồng chí!

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân tỉnh đã được thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh hội, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả, khả thi để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

 

Thưa toàn thể Đại hội!

 

Tỉnh ta đang tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các cấp hội nông dân và hội viên nông dân có vai trò rất quan trọng. Tôi tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ do Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa VIII trình Đại hội; gợi ý thêm một số vấn đề chủ yếu để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định:

 

Một là, các cấp Hội nông dân phải nắm vững và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho hội viên nông dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong đó có chủ trương, chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư trong việc thu hồi đất thực hiện các dự án và vận động hội viên, nông dân thực hiện. Mỗi cán bộ, hội viên phải nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt của Hội, vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp nông dân, phát huy truyền thống vẻ vang, đức tính lao động cần cù, sáng tạo, ý chí kiên cường của giai cấp nông dân; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của nông dân, khắc phục sự trông chờ, ỷ lại của một bộ phận nông dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

 

Hai là, Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại nông thôn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ "về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. 

 

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong cán bộ, hội viên nông dân, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chú trọng xây dựng các mô hình nông dân điển hình tiên tiến trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa mới, làm tốt công tác an ninh trật tự để phổ biến, nhân rộng.

 

Ba là, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nông dân với nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm bền vững, nếu chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì nông nghiệp nước ta nói chung và nông nghiệp Yên Bái riêng khó phát triển mạnh mẽ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh; tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm an toàn, có chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường theo chuỗi giá trị; sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển văn hóa, du lịch sinh thái, khôi phục làng nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

 

Thường xuyên định hướng, cập nhật kiến thức, thông tin cho nông dân về xu thế của thị trường, các tiêu chuẩn trong sản xuất, yêu cầu của thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân, thực hiện tốt phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là về tiêu chí nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp xây dựng nông thôn mới phải thiết thực, quan trọng nhất là sản xuất phát triển, đời sống mọi mặt của người dân dần được nâng lên, không mắc bệnh thành tích, làm ít nói nhiều. 

 

Bốn là, tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên nông dân. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, khắc phục bệnh hành chính, hoạt động cần tập trung về cơ sở; tăng cường các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy tinh thần "đại đoàn kết toàn dân tộc", tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, hết lòng, hết sức giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội, chú trọng chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Các cấp hội muốn mạnh thì Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội phải năng động, không tự ti, chịu khó suy nghĩ, quyết tâm làm, tìm tòi cách làm mới.

 

Năm là, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của nông dân, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trong nông thôn. 

 

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội và hội viên nông dân hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.

 

Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

 

Theo chương trình của Đại hội, một nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Tôi đề nghị các đại biểu với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tập trung, dân chủ, để bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực, trí tuệ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam gồm những đồng chí tiêu biểu, có năng lực đóng góp vào thành công chung của Đại hội toàn quốc. 

 

Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được nhân rộng ra; nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần xây dựng quê hương Yên Bái của chúng ta phát triển toàn diện, bền vững.

 

Một lần nữa xin chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 Nguồn YBĐT

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video