• Loading...
 
Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước nhân Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
03/05/2024 8:05:00 SA

UBND tỉnh phát động thi đua phong trào thi đua yêu nước nhân dịp Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024), với chủ đề: “Toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang quyết tâm thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Yên Bái phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và kỷ niệm 55 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). Để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối những thành quả đã đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,  nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ động viên toàn đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động thi đua phong trào thi đua yêu nước nhân dịp Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024), với chủ đề: “Toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang quyết tâm thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.        

Nội dung thi đua tập trung tổ chức tuyên truyền sâu đậm và nổi bật về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm ngày mất của Người, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng: Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); Kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2024); Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2024); đồng bộ với tuyên truyền triển khai thực hiện chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy. Tạo không khí thi đua phấn khởi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang từ tỉnh tới cơ sở.

Thi đua thực hiện tốt những lời căn dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng của người, khằng định toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện thật tốt Di chúc của Bác, trung thành tuyệt đối và nỗ lực hết mình đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”. Duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, tích cực trong việc tuyên truyền kịp thời gương người tốt, việc tốt thực hiện và làm theo Di chúc của Bác Hồ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phát huy thành tựu 55 thực hiện và làm theo Di chúc của Bác, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy. Tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện 03 đột phá chiến luợc và 07 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu và bứt phá để về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Tập trung vào chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc và đạt còn thấp; các nhiệm vụ thực hiện hiệu quả còn chưa cao trong các tháng đầu năm. Trong đó, khẩn trương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Phản ứng kịp thời, hiệu quả các chính sách mới ban hành; giải quyết, tháo gỡ dứt điểm những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; phát triển mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ nhất là Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Hoàn thành chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2024, phân bổ nguồn vốn đầu tư các dự án khởi công mới, các dự án thuộc các chương trình Mục tiêu quốc gia; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo kịch bản đã được phê duyệt. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong tăng cường quản lý và thu ngân sách; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách; bám sát kịch bản thu ngân sách, kế hoạch triển khai các quỹ đất tập trung ngay từ đầu năm, để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2024 đề ra.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Duy trì và đẩy mạnh hơn nữa về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công. Hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính; triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2024, đặc biệt là chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, chú trọng kiểm tra đột xuất về thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh, nhất là đối với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Tổ chức triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chính sách về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu; triển khai kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh, công tác ra quân huấn luyện năm 2024. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý tốt các vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, khiếu kiện kéo dài. Có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như: Đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, thực hiện chế độ, chính sách...

Tổ chức triển khai Phong trào thi đua gắn với các hoạt động tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động, thể dục thể thao và thực hiện các công trình phần việc tiêu biểu và có ý nghĩa cao trong các ngày lễ lớn của dân tộc. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.

Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện từ tháng 4/2024 đến hết tháng 9/2024. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng trong dịp tổng kết phong trào chuyên đề này.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra, để phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày mất của Người có ý nghĩa và hiệu quả cao.

Nguồn CTTĐT

https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=34085&l=Tintrongtinh

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video