• Loading...
 
Yên Bái xây dựng phong trào nông dân vững mạnh
10/04/2023 8:11:00 SA

Trong những năm qua, hội nông dân (HND) các cấp trong tỉnh đã ngày càng khẳng định được vai trò trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các cấp HND đã góp phần tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân (HVND).

 


Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội đại biểu HND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức HND trong tỉnh. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được thông qua tổ chức đại hội đại biểu HND các cấp, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Giàng A Câu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh.

P.V: Đồng chí có đánh giá như thế nào về đại hội đại biểu HND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, thưa đồng chí?

Đồng chí Giàng A Câu: Nhìn chung, đại hội HND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiều đổi mới, thiết thực. Công tác nhân sự được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn. Các đơn vị tổ chức đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. 

Thông qua đại hội đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong hội viên nông dân (HVND); khơi dậy sức sáng tạo, trí tuệ của hội viên trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31/3/2023, đã có 166/173 cơ sở hoàn thành đại hội đúng kế hoạch, bầu ra 9.219 ủy viên ban chấp hành, 1.863 ủy viên ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch HND và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên trực tiếp.

HND tỉnh đã chọn HND huyện Văn Yên để tổ chức điểm. Đại hội đại biểu HND huyện Văn Yên đã diễn ra thành công tốt đẹp là tiền đề để HND các huyện, thị, thành phố tiếp tục tổ chức thành công Đại hội đại biểu HND cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Thông qua tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu HND huyện Văn Yên cho thấy, công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện, công tác nhân sự… đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ HND tỉnh và Huyện ủy Văn Yên. 

Nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Việc xây dựng văn kiện, nội dung chương trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo. 

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã bám sát đề cương hướng dẫn, có đầu tư công sức, trí tuệ, đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động của HND trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Đại hội đầy đủ, hợp lý, đảm bảo về mặt thời gian tổ chức. 

Việc xây dựng đề án, danh sách nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển. Các báo cáo tham luận có sự đa dạng về đối tượng, phù hợp với các lĩnh vực công tác Hội và Phong trào nông dân, phản ánh được kết quả trong nhiệm kỳ đã qua và đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới…