• Loading...
 

 BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Đ/c Giàng A Câu

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Điện thoại: 02163.851.829

- Email: giangcautam@gmail.com

2. Đ/c Hoàng Xuân Long

- Phó Chủ tịch Thường trực

- Điện thoại: 02163.852.963

- Email: hoangxlyb@gmail.com

3. Đ/c Vương Thị Thoan

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 02163.855.016

- Email: vuongthithoanhndyb@gmail.com

4. Đ/c Nguyễn Văn Quý

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 02163.892.665

- Email: quyhndyb@gmail.com

5. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

- Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: tunghndyb@gmail.com

6. Đ/c Nguyễn Công Lợi

- Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: loihndyb@gmail.com

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng

- Trưởng ban Xây dựng Hội

- Điện thoại: 02163.892.675

- Email: hunghndyb@gmail.com

8. Đ/c Nguyễn Đức Vượng

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

- Điện thoại: 0912.120.870

- Email: 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video