• Loading...
 

 BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Đ/c Giàng A Câu

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long

- Phó Chủ tịch Thường trực

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý

- Phó Chủ tịch

4. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông

- Phó Chủ tịch

5. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

- Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

6. Đ/c Trần Mạnh Hùng

- Trưởng ban Xây dựng Hội

7. Đ/c Nguyễn Đức Vượng

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video