• Loading...
 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

 

1. Chủ tịch: Giàng A Câu -UVBTV

- Điện thoại: 02163.851.829

- Email: 

 

 

2. Phó chủ tịch Thường trực: Hoàng Việt Hưng

- Ủy viên Đảng đoàn - Bí thư Chi bộ

- Điện thoại: 02163.890.949

- Email: hoangviethungyb@gmail.com

 3. Phó chủ tịch: Vương Thị Thoan

- Ủy viên Đảng đoàn

- Điện thoại: 02163.855.016

- Email: vuongthithoanhndyb@gmail.com

 

 

 4. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Quý - UVBTV

- Điện thoại: 02163.892.665

- Email: quyhndyb@gmail.com

 
5. Phó chủ tịch: Hoàng Xuân Long – UVBTV

- Điện thoại: 02163.852.963

- Email: Hoangxlyb@gmail.com

 

 6. Nguyễn Công Lợi - UVBTV
- Trưởng ban Kinh tế - xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: loihndyb@gmail.com

 

 7. Đỗ Thanh Tùng - UVBTV
 - Trưởng ban Tuyên Giáo

- Điện thoại: 02163.892.675

- Email: tunghndyb@gmail.com

 

 8. Ngô Văn Xuân - UVBTV

 - Giám đốc Trung tâm DN&HTND

- Điện thoại: 02163852398

 

 9. Trần Quang Sơn - UVBTV

- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video