• Loading...
 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

 

1. Chủ tịch: Giàng A Câu -UVBTV

- Điện thoại: 02163.851.829

- Email: 

 

 

2. Phó chủ tịch Thường trực: Hoàng Việt Hưng

- Ủy viên Đảng đoàn - Bí thư Chi bộ

- Điện thoại: 02163.890.949

- Email: hoangviethungyb@gmail.com

 3. Phó chủ tịch: Vương Thị Thoan

- Ủy viên Đảng đoàn

- Điện thoại: 02163.855.016

- Email: vuongthithoanhndyb@gmail.com

 

 

 4. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Quý - UVBTV

- Điện thoại: 02163.892.665

- Email: quyhndyb@gmail.com

 
5. Phó chủ tịch: Hoàng Xuân Long – UVBTV

- Điện thoại: 02163.852.963

- Email: Hoangxlyb@gmail.com

 

 6. Nguyễn Công Lợi - UVBTV
- Trưởng ban Kinh tế - xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: loihndyb@gmail.com

 

 7. Đỗ Thanh Tùng - UVBTV
 - Trưởng ban Tuyên Giáo

- Điện thoại: 02163.892.675

- Email: tunghndyb@gmail.com

 

 8. Ngô Văn Xuân - UVBTV

 - Giám đốc Trung tâm DN&HTND

- Điện thoại: 02163852398

 

 9. Trần Quang Sơn - UVBTV

- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video