• Loading...
 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

 

1. Chủ tịch: Giàng A Câu -UVBTV

- Điện thoại: 02163.851.829

- Email: 

 

 

2. Phó chủ tịch Thường trực: Hoàng Việt Hưng

- Ủy viên Đảng đoàn - Bí thư Chi bộ

- Điện thoại: 02163.890.949

- Email: hoangviethungyb@gmail.com

 3. Phó chủ tịch: Vương Thị Thoan

- Ủy viên Đảng đoàn

- Điện thoại: 02163.855.016

- Email: vuongthithoanhndyb@gmail.com

 

 

 4. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Quý - UVBTV

- Điện thoại: 02163.892.665

- Email: quyhndyb@gmail.com

 
5. Phó chủ tịch: Hoàng Xuân Long – UVBTV

- Điện thoại: 02163.852.963

- Email: Hoangxlyb@gmail.com

 

 6. Nguyễn Công Lợi - UVBTV
- Trưởng ban Kinh tế - xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: loihndyb@gmail.com

 

 7. Đỗ Thanh Tùng - UVBTV
 - Trưởng ban Tuyên Giáo

- Điện thoại: 02163.892.675

- Email: tunghndyb@gmail.com

 

 8. Ngô Văn Xuân - UVBTV

 - Giám đốc Trung tâm DN&HTND

- Điện thoại: 02163852398

 

 9. Trần Quang Sơn - UVBTV

- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video