• Loading...
 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN: 02163.852398

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điên thoại - email

1

Ngô Văn Xuân

UVBTV-Giám đốc

0988887686

nvxuanhndyb@gmail.com 

2

Hà Hồng Cường

UVBCH-Phó Giám đốc

0948238668

trungtamdvvlyb@gmail.com 

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video